fbpx

VSE O MATURI

Vse za maturo na enem mestu

VSE O MATURI IN VPISU

MATURA

Pogoji za opravljanje splošne mature
– Uspešno končan 4.letnik gimnazije/maturitetni tečaj
– Maturo lahko opravlja dijak, ki ne izpolnjuje pogojev če bo v letu opravljanja dopolnil najmanj 21 let
Pogoji za opravljanje poklicne mature
– uspešno končan 4.letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja
– uspešno končan 2.letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja
– zaključen 4.letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj
– opravljen mojstrski izpit
 

15.11.2019 predprijava na maturo
31.3. 2020 zadnji rok za prijavo kandidatov
15.4.2020 rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

Koledar za izdelavo seminarskih nalog
Izpitni katalog
Dovoljeni pripomočki
Časi pisanja